Maria Daniel
Maria Daniel

DOŚWIADCZENIE 

V.2012 r. – do chwili obecnej, Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział Kliniczny Nefrologii i Pediatrii z Pododdziałem Niemowlęcym – rezydentura z pediatrii 

II.2016 r. – do chwili obecnej – zajęcia dydaktyczne w Katedrze i Klinice Nefrologii i Pediatrii ze studentami III roku I WL, V roku I WL i V roku II WL na stanowisku wykładowca 

X.2012 r. – I.2016 r. – zajęcia dydaktyczne w Katedrze i Klinice Nefrologii i Pediatrii ze studentami III roku I WL, V roku I WL i V roku II WL w ramach umowy zlecenia 

X.2010 r. – XII. 2011 r. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – staż podyplomowy 

2008 r. – Miesięcznik Kulturalny „Teraz” – publikacja zdjęć 

2006 – 2008 – Wydawnictwo podręczników Szkolnych Grupa Edukacyjna S.A. – praca dorywcza na podst. umowy zlecenia – wykonywanie prac biurowych 2 

KURSY I SZKOLENIA 

22.11.2008 r. Szkolenie “Diagnoza dzieci z zaburzeniem autystycznym”, Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku 

29.06.-03.07.2008 r. Ogólnopolska Szkoła Letnia – „Postępy w anestezjologii, intensywnej terapii i medycynie ratunkowej”, Uniwersytet Medyczny Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

21.02.2008 r. Sympozjum Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego 

30.06.-05.07.2007 r. Ogólnopolska Szkoła Letnia – „Postępy w ortopedii i rehabilitacji”, Uniwersytet Medyczny Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

21.06.2006 r. Szkolenie z podstaw medycyny paliatywnej i hospicyjnej, uzyskanie certyfikatu wolontariusza hospicyjnego, Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC oraz Fundacja Hospicyjna w Gdańsku 

12.01.- 20.06.2006 r. Kurs masażu dla zaawansowanych (II stopnia) zakokończony egzaminem z wynikiem ogólnym bardzo dobrym i uzyskaniem tytułu masażysty uprawniającego do otworzenia własnego gabinetu i profesjonalnego wykonywanie zabiegów z zakresu poznanych metod. BIOSTUDIO – Warszawa, Al. Solidarności 82a 

Ukończone studia
2004 - 2010 Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski, Kierunek Lekarski

IX.2009 – II. 2010 Medical University of Plovdiv, Bułgaria, wyjazd na 6 miesięcy w ramach The Lifelong Learning Programme - Erasmus
Specjalizacje
Kiedy przyjmuję?

Godziny przyjęć Pacjentów

Pilna pomoc

+48 500 525 825