Aplikacja
mobilna C+

Zasób 4@2x

Aplikacja Clinic+
umożliwia sprawne umówienie wizyty,
a także kontakt z lekarzem w razie dodatkowych pytań
czy konieczności interpretacji objawów i badań. Szybki wgląd do historii leczenia i wyników badań diagnostycznych. Informacje o szczepieniach i przypomnienie o ich terminach.