Polityka prywatności Clinic +

Ponieważ Państwa poczucie bezpieczeństwa i komfortu jest dla nas priorytetem, poniżej zamieszczamy dokument jakim jest Polityka Prywatności. Zawarta w niej treść określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, które powierzają Nam Państwo korzystając z serwisu www.clinicplus.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych jest Clinic+ Anna Krysiukiewicz-Fenger ul. Syta 110K 02-987 Warszawa, NIP:  8522219428, Regon: 015879360.
 2. Akceptacja regulaminów korzystania z serwisu, oraz Polityki Prywatności jest dobrowolna. Brak wyrażenia zgody na powyższe dokumenty może powodować utrudnienia w dostępie do niektórych funkcji serwisu lub niemożność ich korzystania.
 3. Wyrażenia zgody na akceptację dokumentów obowiązujących przy korzystaniu z serwisu www.clinicplus.pl jest jednoznaczne z ich obowiązywaniem względem Użytkownika/Klienta.

  Dane osobowe

 4. Chcąc korzystać z usług i zamawiać produkty z serwisu www.clinicplus.pl Użytkownik/Klient zobowiązny jest do podania swoich danych osobowych. Ich poodanie ma charakter dobrowolny.
 5. Odmowa podania wymaganych danych osobowych jest jednoznaczna z uniemożliwieniem wykonania transakcji/usługi, do której złożenia były konieczne.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika/Klienta tylko w zakresie niezbędnym do wywiązania się z realizacji transakcji/usługi, oraz do realizacji uprawnień nałożonych przez ustawodawcę w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, dochodzenia roszczeń, wystawienia paragonu/faktury, oraz w celach statystycznych.
 7. Dane Użytkownika/Klienta nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim, partnerom handlowym Administratora bez jego uprzedniej zgody.
 8. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, dane pozostawione przez Klienta nie zostaną sprzedane, ani udostępnione osobom postronnym.
 9. Użytkownik/Klient posiada dostęp do treści podanych nam danych przez cały czas. W każdej chwili może dokonać ich modyfikacji, oraz wycofnia.
 10. Żądanie usunięcia swoich danych przez Użytkownika/Klienta, wycofanie zgody na ich przetwarzanie jest jednoznaczne z tym, że transakcje i usługi, których realizacja wymagała ich podania nie będą świadczone.
 11. Wyrażenie zgody przez Użytkownika/Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elekroniczną, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesłania takich informacji.
 12. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika odbywa się na podstawie jego zgody, oraz ustawowego upoważnienia do ich przetwarzania w celu:
  – pełnego korzystania z serwisu internetowego www.clinicplus.pl
  – realizacji transakcji/usługi zamówionej przez Użytkownika/Klienta
  – przesyłania newslettera
  – prawidłowego funkcjonowania  aplikacji dostępnych na stronie www.clinicplus.pl
  – realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług świadczonych przez Administratora, oraz za wyrażeniem dodatkowej zgody – jego partnerów handlowych
  – reakcji na komentarze i przesane formularze kontaktowe.
 13. Akceptacja Polityki Prywatności odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyróżnionego przy procesie rejestracji na stronie.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności wymuszone zmianami prawa, rozwojem technologii lub samego serwisu. O każdej z takich zmian Użytkownik/Klient będzie na bieżąco informowany.
 15. Na stronie www.clinicplus.pl mogą pojawić się dodatkowe linki odsyłające do stron zewnętrzych. Admnistrator nie nadzoruje korzystania z takich stron, a każdy z nich posiada osobną Politykę Prywatności.
 16. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu niezbędnych do ustalenia jego odpowiedzialności wynikającej z naruszenia praw Administratora, regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.
 17. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika/Klienta nie dłużej niż:
  – wymaga tego od nas Ustawodawca,
  – Użytkownik/Klient wycofa zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była tego podstawą,
  – zakończą się wszelkie transakcje (kupna, świadczenia usług, roszczenia, ustalanie odpowiedzialności) Użytkownika względem Administratora.
 18. W przypadku wystąpienia kilku przesłanek łącznie za czas zaprzestania przetwarzania danych osobowych uznaje się ten, który zakończy się jako ostatni.
 19. Pozsykiwanie informacji o użytkownikach i ich zachowaniu realizowana jest poprzez dobrowolne podanie danych wymaganych w formularzach rejestracyjnych, oraz poprzez gromadzenie plików „cookies”.
 20. Przeglądanie zasobów strony internetowej www.clinicplus.pl bez bezpośredniego korzystania z jej atrybutów tj. Sklep interentowy, Aplikacja mobilna, oferowane usługi medyczne, wstawianie komentarzy nie wymaga podania danych osobowych.
 21. Korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu www.clinicplus.pl tj. składanie zamówień na produkty i usługi oferowane przez Administratora może wymagać założenia konta (opcja dobrowolna). W tym celu wymagane jest podanie danych osobowych.
 22. Pisząc komentarz, udzielając odpowiedzi pod artykułem dane Użytkownika/Klienta są widoczne dla pozostałych osób korzystających z serwisu www.clinicplus.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
 23. W celu należytego wykonania usług, dane Użytkownika/Klienta mogą być przekazane innym podmiotów, z którymi Administratora wiążą odpowiednie umowy (banki i podmioty płatności elektronicznych w celu niezbędnym do obsługi płatności związanej ze złożonym zamówieniem; podmiotu działające w branży IT i dostarczające Administratorowi oprogramowanie informatyczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu; podmioty księgowe/biura rachunkowe; firmy świadczące usługi doradztwa podatkowego, firmy audytorskie wykonujące audyt finansowy; podmioty świadczące usługi wysyłkowe). Nie wpływa to na bezpieczeństwo danych osobowych Klienta.
 24. Udostępnienie danych Klientów może nastąpić dla podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy aktualnych przepisów prawa, w tym także organom wymiaru sprawiedliwości.
 25. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Polityka pLIKÓW COOKIES Clinic +

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Clinic + poprzez stronę clinicplus.pl nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji, które są zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, m.in. pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika / Klienta strony clinicplus.pl i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych clinicplus.pl. Cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu, z którego Użytkownik / Klient korzysta oraz unikalny numer.
 3. Clinic+ Anna Krysiukiewicz-Fengerz siedzibą przy ul. Syta 110K 02-987 Warszawa, NIP:  8522219428, Regon: 015879360 jest podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika / Klienta strony clinicplus.pl pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych strony clinicplus.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony clinicplus.pl i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony clinicplus.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Strony clinicplus.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. Sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies).
   Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika / Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
   „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika / Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika / Klienta.
 6. W ramach Strony clinicplus.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • niezbędne pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony clinicplus.pl
  • pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa,
  • pliki cookies wydajnościowe, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony clinicplus.pl;
  • funkcjonalne pliki cookies, które umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika / Klienta ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika / Klienta
  • pliki cookies reklamowe, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom / Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych – przeglądarka internetowa, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika / Klienta.
  Użytkownicy / Klienci Strony clinicplus.pl mogą dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika / Klienta Strony clinicplus.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 8. Właściciel Strony clinicplus.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony clinicplus.pl.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika / Klienta Strony clinicplus.pl mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Strony clinicplus.pl reklamodawców oraz partnerów.