Pokoje
dla pacjentów

Pokoje
dla pacjentów

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia
zapewniamy możliwość pobytu obserwacyjnego
pod opieką lekarza i pielęgniarki,
wykonanie wstępnych badań diagnostycznych
i wdrożenie leczenia