Clinic + Gabinet medyczny Klinika Zdrowia dziecka Warszawa

Ultrasonografia (USG) w medycynie istnieje od ok.1950 roku, natomiast w zastosowaniu do diagnostyki płuc jest to dość nowoczesna metoda. Do pewnego momentu jedynym sposobem potwierdzenia zmian w obszarze płuc były badania rentgenowskie (RTG). Jej pojawienie się w tej dziedzinie daje wiele korzyści i nowych możliwości.

Historia

Początki ultrasonografii w medycynie sięgają 1951 r. ( w Polsce 1964 r.), czyli okresu kiedy powstał pierwszy skaner badający ludzkie organy. Od tej chwili ten rodzaj badania stosowano w każdej dziedzinie medycyny.

pluca

Co to jest ultrasonografia?

Ultrosonografia polega na wysyłaniu impulsów fal ultradźwiękowych, które „odbijają się od narządów” i powracając z rożną siłą i w różnym czasie tworzą obraz. Z uwagi na fakt, że płuca są tzw. narządem powietrznym za zasadne uważano, że ich badanie ultrasonograficzne, ze względu na zbyt mocne odbicia impulsów będzie niemiarodajne. Wcześniejsze obawy okazały się jednak bezpodstawne, a USG  jest skutecznym sposobem szybkiej, dokładnej i  bezpiecznej diagnostyki.

Kiedy wykonuje się USG płuc?

Decyzję o wykonaniu takiego badania podejmuje lekarz. Zazwyczaj podstawą do takich zaleceń jest :

 • długotrwały kaszel,
 • bóle w klatce piersiowej,
 • problemy z oddychaniem,
 • inne objawy budzące niepokój lekarza.

Jakie schorzenia pomaga zdiagnozować USG płuc?

 • Zmiany zapalne płuc (zapalenie płuc, zapalenie opłucnej),
 • Obrzęk płuc,
 • zatorowość płucną,
 • stłuczenie płuc,
 • odmę opłucnową,
 • ilość płynu w jamach opłucnowych, nawet jeśli są to niewielkie ilości,
 • pozwala ocenić stan śródpiersia, grasicy i węzłów chłonnych.

Jakie korzyści płyną z badania USG?

Można przyjąć, że  USG jest badaniem 3B tzn.

 • bezbolesne,
 • bezpieczne,
 • bezinwazyjne.

Prowadzone liczne analizy wykazały, że fale ultradźwiękowe , których używa się podczas USG nie wpływają niekorzystnie na organizm. Dzięki temu może być bez obaw wykonywane m.in. u kobiet w ciąży, karmiących piersią, oraz u małych dzieci nawet kilkukrotnie. Podczas jego wykonywania można określić  etiologię zmian (bakteryjne, wirusowe, grzybicze),która pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia. Brak skutków ubocznych dla organizmu daje nam możliwość kontrolowania wprowadzonego leczenia, oraz szybkiej rekacji w razie wystąpienia jakichkolwiek powikłań po chorobie.

USG czy RTG?

Metody  te nie powinny być traktowane jako dwa odrębne, ale jako uzupełniające się. Badanie USG uznaje się za bezpieczniejsze, ponieważ do jego wykonania wykorzystuje się fale ultradźwiekowe niegroźne dla organizmu. RTG wykorzystuje promienie rentgenowskie, których nadmiar nie jest dobry dla zdrowia. O ile badanie USG jest dokładniejsze i bardziej szczegółowe, o tyle są schorzenia przy których RTG da nam dokładniejszy obraz zmian,  szczególnie jeśli są one zlokalizowane gęboko w płucach,  nie przylegają do nich lub są to zmiany nowotworowe. 

Dobór metody zależy od wyników konsultacji, po której lekarz podejmie decyzję o najbardziej odpowiednim badaniu.

Jak przygotować się do USG płuc?

Jeśli lekarz prowadzący nie zaleci inaczej, przygotowanie do badania ultrasonograficzne płuc nie ma specjalnych wytycznych.  Wskazane jest zabranie ze sobą wcześniej wykonywanych badań (RTG, tomografia, karta choroby, itp. ), co pozwoli na dokładniejszą analizę zmian i postawienie trafnej diagnozy.

Jak przebiega badanie ultrasonograficzne płuc?

Lekarz wykonujący badanie nałoży żel na badany obszar ciała, a następnie przy pomocy głowicy aparatu będzie poruszał się w obszarze klatki piersiowej tak, aby uzyskać całościowy obraz płuc. Wszystko widoczne jest na ekranie monitora. Dane mogą zostać zapisane na odpowiednim nośniku elektronicznym, lub odebrane w wersji papierowej.  Jeśli zmiany widoczne na obrazie wymagają opisu – zostanie on dołączony do wyników badania.

Dodaj komentarz